pukiwikiプラグインを作る

なぜかpukiwikiプラグインを作る。
そういえばhenohenoさんはお元気だろうか。